Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Jan Goldschmedingplantsoen 20
1185 EN Amstelveen

Telefoon: 020–643 1239
Mobiel: 06-22 46 05 46
24 uur per dag bereikbaar

Meer informatie?

Nazorg

Nazorg

Na de uitvaart vindt er een nazorggesprek plaats. Zonodig kunnen wij u informeren over grafmonumenten, urnen, herdenkingssieraden en dankbetuigingen. En als er extra nazorg nodig blijkt dan kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instanties.

Rouwverwerkingswandeling

Twee keer per maand op een zondag organiseert Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging, voor mensen die met verlies van een dierbare te maken hebben een rouwverwerkingswandeling. Een ervaren coach begeleidt de wandelingen.

Het ervaren van stilte, verbinding en de helende kracht van de natuur geven rust en ruimte voor verwerking. Tijdens het wandelen kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld. De natuur met haar seizoenen spiegelt ons het leven: lente, voorjaar, zomer, winter. Na iedere winter begint opnieuw een lente. Ook wij draaien mee in dit levenswiel.

Tijdens het wandelen in de natuur kunnen wij dit bewust ervaren. De wandeling duurt ongeveer een uur en er wordt in een rustig wandeltempo gelopen. Na de wandeling is er gelegenheid om gezamenlijk iets te drinken en praten wij na. Voor alle leeftijden, iedereen is welkom.

Aanmelden voor de wandeling kun je telefonisch of per mail doen bij:
Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging 020-6431239 of neplenbroek@planet.nl

Kosten € 8,50 of een vrijwillige bijdrage, inclusief koffie of thee.

wandelen

Links

02G23963